Диагностика, ремонт и обезмерисяване на автоклиматици

Автоклиматици и отопление

  • Зареждане и ремонт
  • Програмиране на работата на клапите с тестер
  • Подмяна на поленов филтър
  • Ултразвуково почистване с цел неутрализиране на неприятна миризма